0เกี่ยวกับโนเวล coronavirus  (COVID-19) (โคโรนาไวรัส)

โคโรนาไวรัสคืออะไร?

โคโรนาไวรัสเป็นครอบครัวไวรัสใหญ่  โคโรนาไวรัสสบางชนิดก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยในมนุษย์   บางชนิดก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยในสัตว์ เช่นค้างคาว  อูฐและชะมด   โดยทั่วไปโคโรนาไวรัสที่เกิดในมนุษย์ทำให้เกิดการเจ็บป่วยเล็กน้อย เช่นเป็นหวัด

ไม่บ่อยนักที่โคโรนาไวรัสในสัตว์สามารถพัฒนาให้ติดเชื้อและแพร่ขยายถึงมนุษย์  ก่อให้เกิดโรคที่ร้ายแรง เช่น โรคทางเดินการหายใจรุนแรงเฉียบพลัน  (SARS) ซึ่งเกิดขึ้นในปี 2002   และโรคทางเดินการหายใจตะวันออกกลาง (MERS) ซึ่งเกิดขึ้นในปี 2012

ไวรัส COVID-19 คืออะไร? 

COVID-19 เป็นโคโรนาไวรัสพันธุ์ใหม่ ที่ไม่เคยพบในมนุษย์มาก่อน   พบไวรัสนี้เป็นครั้งแรกที่วูฮาน  จังหวัดฮูเบในประเทศจีน  ซึ่งเป็นแหล่งเกิดการระบาดใหญ่และยังดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง  นับแต่นั้นไวรัสนี้ได้แพร่ขยายออกอย่างกว้างขวางในประเทศจีน   และพบว่ามีผู้ป่วยด้วยไวรัสนี้ในประเทศอื่นด้วยหลายประเทศ   ไวรัส COVID-19 เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับโคโรนาไวรัสที่เกิดกับค้างคาว

ยังต้องมีการวิจัยเพื่อเรียนรู้อีกมาก ในประเด็นที่เกี่ยวกับวิธีที่ COVID-19 แพร่ขยาย   ความร้ายแรง  และลักษณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับไวรัส อนึ่งการดำเนินการตรวจสอบทางโรคระบาดและทางคลินิกกำลังดำเนินอยู่

การระบาดของการติดเชื้อ โคโรนาไวรัสใหม่ ในบรรดาผู้คนเป็นความห่วงกังวลทางด้านสาธารณสุขเสมอ     สถานการณ์กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว

ไวรัสแพร่ขยายได้อย่างไร?

ผู้เชี่ยวชาญทางโคโรนาไวรัสมีความเห็นว่าเป็นไปได้ที่ COVID-19 อาจจะเริ่มต้นที่ค้างคาวในประเทศจีน  และแพร่ขยายไปยังสัตว์อีกพันธุ์หนึ่ง (ซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จัก)  ต่อจากนั้นก็แพร่ขยายติดต่อถึงผู้คนที่เข้าใกล้ชิดสัตว์เหล่านั้น   มีความเห็นว่าไวรัสนี้ปรับตัวเข้ากับมนุษย์   และในขณะนี้ที่แพร่ขยายออกเป็นส่วนใหญ่คือจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง

สายพันธุ์โคโรนาไวรัสในมนุษย์ตามปกติแล้วแพร่ขยายจากผู้ที่ติดเชื้อไปยังอีกคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ชิด  โดยทางละอองที่มีเชื้อโรค  แพร่ออกโดยการไอหรือจาม  หรือโดยการสัมผัสมือที่ติดเชื้อโรค หรือพื้นผิวหรือวัตถุที่ติดเชื้อโรค

เชื้อ COVID-19 มีอายุอยู่บนพื้นผิวได้นานเท่าไร?

ตามข้อมูลขององค์การอนามัยโลก ยังไม่เป็นที่แน่นอนว่าไวรัสที่ก่อให้เกิดโรค COVID-19  มีชีวิตบนพื้นผิวได้นานเท่าไร  แต่ดูเหมือนว่ามีลักษณะเหมือนกับโคโรนาไวรัสสายพันธุ่อื่น ๆ  จากการศึกษาทดสอบปรากฏผลว่าโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ต่าง ๆ (รวมทั้งข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวกับไวรัส COVID-19) อาจอยู่ได้บนพื้นผิวเป็นเวลาสองสามชั่วโมง  หรือนานถึงหลายวัน   ทั้งนี้อาจแตกต่างไปตามสถานการณ์ที่แตกต่างกัน (เช่น ลักษณะของพื้นผิว   อุณหภูมิหรือความชื้นของสิ่งแวดล้อม)

ถ้าท่านคิดว่าพื้นผิวแห่งหนึ่งอาจติดเชื้อ  ทำความสะอาดบริเวณนั้นด้วยผลิตภัณฑ์ค่าเชื้อโรคที่ใช้ในครัวเรือนโดยทั่วไป  เพื่อฆ่าไวรัสและป้องกันตัวท่านเองและคนอื่น ๆ ทำความสะอาดมือของท่านด้วยแอลกอฮอล์ที่ใช้ถูมือ  หรือล้างมือด้วยสบู่และน้ำ  หลีกเลี่ยงไม่สัมผัสตา ปาก หรือจมูกของท่าน

ระยะเวลาฟักตัวของ COVID-19 นานเท่าไร?

เวลาตั้งแต่ผู้ที่ได้สัมผัสกับไวรัสจนถึงเมื่อปรากฏอาการครั้งแรกโดยทั่วไปเป็นระยะ 5  ถึง  6 วัน แม้ว่าอาจจะอยู่ในช่วง 2 ถึง 14 วันก็ได้   ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้  ผู้ที่อาจเคยติดต่อกับผู้ที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อจึงถูกขอให้แยกตัวอยู่ตามลำพังเป็นเวลา 14 วัน

COVID-19 สามารถแพร่เชื้อในระยะฟักตัวได้หรือไม่ (หมายถึงก่อนที่ผู้นั้นจะเกิดมีอาการ)?

ผู้ป่วยหลายรายส่วนมากติดเชื้อจากผู้ที่มีอาการแล้ว     ผู้ป่วยจำนวนน้อยมากอาจติดเชื้อก่อนที่จะปรากฏอาการ   ยังต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอีกเพื่อที่จะเข้าใจได้ว่าผู้ป่วยติดเชื้อเมื่อไร

มีอาการอย่างไรบ้าง?

ผู้ป่วยอาจเป็นไข้   ไอ  น้ำมูกไหล  หายใจถี่และอาการอื่น ๆ อีก

ในรายที่หนักมากการติดเชื้อสามารถก่อให้เกิดโรคปอดบวมที่มีภาวะปัญหาหายใจอย่างรุนแรง

ข้าพเจ้าได้เดินทางไปแผ่นดินใหญ่จีน และมีอาการ ควรทำอย่างไร?

ถ้าท่านได้ไป  หรือเดินทางออกจาก หรือเดินทางผ่านแผ่นดินใหญ่จีน  (ยกเว้นมาเก๊า  และไต้หวัน) ในระยะ 14 วันก่อนที่ท่านเริ่มมีอาการ  และท่านเป็นไข้หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินการหายใจ   โปรดโทรศัพท์แพทย์ของท่าน  หรือแผนกฉุกเฉินในท้องถิ่นของท่าน หรือ Healthdirect   ที่ 1800 022 222 แจ้งแก่ผู้ที่ท่านพูดด้วยว่าท่านได้ไปที่ไหนบ้างเมื่อตอนเดินทาง

ข้าพเจ้าได้เดินทางไปต่างประเทศและมีอาการ ควรจะทำยังไง?

การเสี่ยงต่อการติดเชื้อ  COVID-19 สำหรับผู้ที่เดินทางไปประเทศอื่น ๆ ที่ไม่ใช่แผ่นดินใหญ่จีนนั้นถือว่าค่อนข้างต่ำ   ประเทศตามรายชื่อดังต่อไปนี้  ยึดตามจำนวนการเดินทางระหว่างประเทศเหล่านั้น  กับออสเตรเลียและจีน และ/หรือสถานการณ์ของ  COVID-19 ในขณะนี้:

 • ฮ่องกง
 • อินโดนีเซีย
 • อิตาลี
 • อิหร่าน
 • ญี่ปุ่น
 • ไทย
 • สิงคโปร์
 • เกาหลีใต้

ถ้าท่านเดินทางไป (ยกเว้นเดินทางผ่าน) ประเทศหนึ่งประเทศใดที่อยู่ในเครือข่ายในช่วง 14 วันก่อนท่านมีอาการ    และท่านเป็นไข้หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ   โปรดโทรศัพท์แพทย์ของท่าน  หรือแผนกฉุกเฉินในท้องถิ่นของท่าน หรือ Healthdirect   ที่ 1800 022 222 แจ้งแก่ผู้ที่ท่านพูดด้วยว่าท่านได้ไปที่ไหนบ้างเมื่อตอนเดินทาง

การติดเชื้อ  COVID-19 จะเป็นอยู่นานเท่าไร?

ระยะเวลาติดเชื้อของไวรัสจะแตกต่างกันไปแต่ละบุคคล  อาการไม่รุนแรงสำหรับผู้ที่สุขภาพแข็งแรงที่อาจหายได้ภายในสองสามวัน   คล้ายคลึงกับไข้หวัดใหญ่  สำหรับผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพเป็นประจำ เช่นเกี่ยวกับระบบทางเดินการหายใจ    การฟื้นจากอาการป่วยอาจใช้เวลาเป็นหลายอาทิตย์  และในกรณีที่รุนแรงมากอาจถึงแก่ชีวิต

ถ้าไม่มีบัตรเมดิแคร์ล่ะ?

ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ได้เมดิแคร์ส่วนมากจะมีประกันสุขภาพหรือประกันการเดินทาง    สำหรับผู้ที่ไม่มีประกันครอบคลุมเพียงพอ   การสาธารณสุขนิวเซาท์เวลส์จะ ยกเว้นค่าใช้จ่ายเหล่านี้    รวมทั้งยกเว้นค่าใช้จ่ายและการชดใช้ค่าบริการรถพยาบาลสำหรับผู้ต้องสงสัยว่าติดเชื้อ COVID-19 ที่ต้องนำส่งบริการสาธารณสุข NSW เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยโรค

การจัดเตรียมเหล่านี้เพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่าประเด็นการจ่ายค่าบริการ  ไม่เป็นเครื่องกีดขวางผู้ที่มาจากต่างประเทศที่มีอาการเกี่ยวกับการหายใจ  และต้องการคำแนะนำทางการแพทย์แต่เนิ่น ๆ

ทำการวินิจฉัย COVID-19 อย่างไร?

ทำการวินิจฉัยการติดเชื้อ COVID-19 โดยค้นหาหลักฐานของไวรัสในตัวอย่างทางการหายใจ เช่น กวาดจากข้างในด้านหลังจมูกและลำคอ หรือของเหลวจากปอด   การทดสอบเชื้อ 2019-nCoV ทำในห้องปฏิบัติการสาธารณสุข

ข้าพเจ้าควรทำอะไร  ถ้าได้ติดต่อกับผู้ติดเชื้อ โคโรนาไวรัส?

ถ้าท่านถูกระบุว่าเป็นผู้ที่ติดต่อกับผู้ที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อ COVID-19     ในออสเตรเลีย   หน่วยสาธารณสุขท้องถิ่นจะติดต่อให้คำแนะนำแก่ท่าน   ท่านต้องแยกตัวอยู่กับบ้านเป็นเวลา 14  วันหลังจากที่ได้มีการติดต่อกับผู้ติดเชื้อ  ต้องตรวจติดตามดูสุขภาพของท่าน   และรายงานอาการอย่างหนึ่งอย่างใด

การแพร่ขยายโคโรนาไวรัสจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง  โดยทั่วไปเกิดจากระหว่างผู้ที่มีความใกล้ชิดกัน   การติดต่อใกล้กันโดยเฉพาะหมายถึงผู้ที่อยู่เฉพาะหน้ากันอย่างน้อย 15 วินาที  หรืออยู่ในบริเวณปิดกั้นอย่างน้อย 2 ชั่วโมงกับผู้ที่ติดเชื้อ   ผู้ที่ติดต่อใกล้ชิดกับผู้ที่ได้รับการยืนยันแล้วว่าติดเชื้อCOVID-19 ถ้ามีอาการอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้น  ต้องติดต่อรายงานอาการเหล่านั้นแก่หน่วยสาธารณสุข

ถ้าท่านมีการติดต่อกับผู้นั้นน้อยกว่านี้    การเสี่ยงในการติดเชื้อก็จะน้อยลงมาก    อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อน ต้องเฝ้าสังเกตสุขภาพของท่านจนกระทั่ง 14 วันหลังจากที่ได้สัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อครั้งสุดท้าย   ถ้าท่านเกิดมีอาการ รวมทั้งเป็นไข้และอาการกี่ยวกับทางเดินหายใจ  โปรดแจ้งแก่แพทย์หรือโทรศัพท์ Healthdirect ที่ 1800 022 222   แจ้งให้แพทย์ของท่านทราบว่าท่านได้มีการติดต่อกับผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19 แพทย์อาจบอกให้ท่านไปรับบริการจากแผนกฉุกเฉินที่อยู่ใกล้ท่านที่สุด  ถ้าเป็นดังนี้ ควรติดต่อทางโทรศัพท์ก่อนไป

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแยกตัวอยู่บ้านตามลำพังสำหรับ:

 • ผู้ที่ต้องสงสัยหรือถูกยืนยันว่าติดเชื้อCOVID-19
 • ติดต่อใกล้ชิดและเดินทางกลับจากแผ่นดินใหญ่จีนในเร็ว ๆ นี้

ปฏิบัติตามสุขอนามัยง่ายๆ:

 • ต้องแน่ใจว่าทำความสะอาดมือหมดจดด้วยสบู่และน้ำอย่างน้อย 20 วินาที หรือใช้แอลกอฮอล์ที่ใช้ล้างมือ
 • ปิดจมูกและปากของท่านเมื่อไอหรือจามด้วยกระดาษทิสชู หรือปิดด้วยการพับข้อศอกมาปิดปาก

ใครบ้างที่เสี่ยง?

ผู้ที่ในระยะ 14 วันก่อนนี้ที่:

 • ได้เคยติดต่อกับผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19
 • ไปแผ่นดินใหญ่จีน (ยกเว้น มาเก๊า และไต้หวัน)  โดยเฉพาะจังหวัดฮูเบ
 • เดินทางไปประเทศที่อยู่ในเครือข่าย การเสี่ยงในประเทศเหล่านี้ไม่ชัดเจนเท่ากับประเทศจีน

ผู้ผู้ที่มีโรคประจำตัวที่ทำให้มีการเสี่ยงมากกว่าต่อโรคทางเดินการหายใจ  รวมถึงผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน  โรคปอดเรื้อรัง  อาการไตวาย ผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง  ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงสูงกว่าในการติดโรคร้ายแรงนี้ 

จะป้องกันได้อย่างไร?

 • ล้างมือของท่านด้วยสบู่และน้ำเป็นเวลา  วินาทีหรือถูมือด้วยแอลกอฮอล์ที่ใช้ล้างมือ
 • ล้างมือของท่านด้วยสบู่และน้ำเป็นเวลา  วินาทีหรือถูมือด้วยแอลกอฮอล์ที่ใช้ล้างมือ
 • ปิดจมูกและปากของท่านเมื่อจามหรือไอด้วยทิชชูหรือพับข้อศอกขึ้นปิดปาก
 • หลีกเลี่ยงการติดต่อกับผู้ที่เป็นหวัดหรือมีอาการคล้ายเป็นไข้หวัด
 • ควรมีมรรยาทดีเมื่อไอ (ออกไปห่างจากผู้อื่น ปิดปากเมื่อไอหรือจามด้วยทิสชูที่ใช้แล้วทิ้ง หรือด้วยผ้า  และ ล้างมือของท่าน)
 • ผู้ที่เดินทางไป ทวีปเอเซียไม่ควรไปเที่ยวตลาดที่จำหน่ายนกหรือสัตว์  รวมทั้งตลาดที่ “เปียกแฉะ” 

มีวิธีรักษาหรือวัคซีนป้องกันหรือไม่?

ไม่มีวัคซีนที่ฉีดป้องกัน COVID-19

ยังไม่มีการรักษาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับ COVID-19    การวินิจฉัยโรคแต่เนิ่น  และการดูแลช่วยเหลือโดยทั่วไปเป็นสิ่งสำคัญ  ส่วนมากอาการที่เกิดขึ้นจะหายเอง   ผู้ที่ติดเชื้อร้ายแรงและมีอาการแทรกซ้อน   เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้

แพทย์ของข้าพเจ้าได้รับการบอกเล่าไหม?

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์  ตลอดจนแพทย์จีพีในชุมชน  ได้รับคำแนะนำเรื่องอาการของโรคและการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ขยายของ COVID-19 โดยมีมาตรการควบคุมการติดเชื้ออย่างระมัดระวัง

แล้วถ้าข้าพเจ้าไม่สามารถพูดกับแพทย์ได้ล่ะ?

ถ้าท่านต้องการคำแนะนำทางการแพทย์  และแพทย์จีพีของท่านไม่สามารถพูดกับท่านได้    ท่านโทรหา Healthdirect ที่ 1800 022 222  ได้ เจ้าหน้าที่จะสามารถหารืออาการของท่านและประวัติการเดินทางกับท่าน  เพื่อช่วยตัดสินว่าต้องทำการทดสอบ COVID-19 หรือไม่

ข้าพเจ้าได้รับการทดสอบโรค COVID-19 ได้อย่างไร?

การทดสอบสามารถทำได้โดยแพทย์จีพีของท่านหรือที่แผนกฉุกเฉิน

การวินิจฉัยโรคของโคโรนาไวรัสอย่างอื่น ๆ ทำอย่างไร?

COVID-19 เป็นโคโรนาไวรัสประเภทหนึ่ง  แต่ยังมีโคโรนาไวรัสประเภทอื่น ๆ อีกที่ทำให้ผู้คนติดเชื้อทั่วโลกมาเป็นเวลานานหลายปี รวมทั้งออสเตรเลีย    ถ้าท่านป่วยด้วยโรคระบบทางเดินการหายใจ (เป็นต้นว่า ท่านไอ  น้ำมูกไหล  เจ็บคอ หรือเป็นไข้)  แพทย์อาจสั่งให้เช็ดภายในจมูกของท่านจากด้านหลัง หรือกวาดเช็ดคอเพื่อทำการทดสอบ  ห้องปฏิบัติการทดลองหลายแห่งจะทำการทดสอบไวรัสที่แตกต่างกันหลายประเภท  การทดสอบนี้เรียกว่ารายการระบบหายใจไวรัสหลายทาง   ซึ่งบ่อยครั้งรวมทั้งการทดสอบโคโรนาไวรัสเหล่านี้ด้วย  การทดสอบเหล่านี้ในขณะนี้ไม่ทดสอบสำหรับ COVID-19  และไม่แสดงว่ามีเชื้อปรากฏอยู่หรือไม่มีเชื้อ

ผู้คนในรัฐนิวเซาท์เวลส์ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงหรือไม่?

ผู้ป่วยในปัจจุบันส่วนมากเกิดขึ้นในแผ่นดินใหญ่จีน  มีจำนวนค่อนข้างน้อยในประเทศอื่น  ใน NSW ผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันแล้วติดเชื้อ COVID-19 ขณะที่เดินทางในประเทศจีน

การสาธารณสุขนิวเซาท์เวลส์ได้พัฒนาและดำเนินการขั้นตอนต่าง ๆ  เพื่อการค้นหา  การวินิจฉัยและการติดตามการติดต่อของโรคติดเชื้อที่มีผลสืบเนื่องสูง (เช่นโรคระบาดไข้หวัดใหญ่   SARS, MERS, และโรคติดเชื้อที่เกิดใหม่) ถ้าโรคติดเชื้อเหล่านี้เกิดมีขึ้นในรัฐนิวเซาท์เวลส์    ขั้นตอนการดำเนินการต่าง ๆ เหล่านี้ใช้ในการระบุผู้ติดต่อของผู้ป่วยที่ยืนยันแล้วว่าเป็น COVID-19 ในรัฐนิวเซาท์เวลส์

ข้าพเจ้าควรหลีกเลี่ยงไชน่าทาวน์ที่ซิดนีย์  หรือศูนย์การค้าและย่านที่มีผู้คนจีน-ออสเตรเลียจำนวนมากหรือไม่?

ไม่ต้อง ขณะนี้ COVID-19 ไม่ระบาดอยู่ในออสเตรเลีย

มีการเตรียมการอะไรบ้างในการตรวจสอบผู้คนที่สนามบิน?

รัฐบาลออสเตรเลียได้กำหนดมาตรการป้องกันที่สนามบินระหว่างประเทศทุกแห่ง   สำหรับคำแนะนำล่าสุดของรัฐบาลออสเตรเลีย  โปรดดูที่ Department of Health - COVID-19 (Coronavirus)

มีการดำเนินการอย่างไรในการตรวจสอบผู้ที่เดินทางถึงท่าเรือระหว่างประเทศ?

เรือโดยสารทางทะเลทุกลำที่เดินทางถึงนิวเซาท์เวลส์จากต่างประเทศ  ทีมผู้เชี่ยวชาญของการสาธารณสุขนิวเซาท์เวลส์จะทำการประเมินการเสี่ยง ณ ท่าเรือที่เดินทางถึง  ทำการทดสอบว่าผู้โดยสารและลูกเรือมีการเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 หรือไม่  แพทย์ประจำเรือได้ตรวจพบว่ามีการระบาดของอาการทางเดินการหายใจในเรือหรือไม่   พร้อมทั้งผลของการทดสอบที่ดำเนินการในเรือ

นอกจากการประเมินการเสี่ยงแล้ว  อาจทำการประเมินขั้นต่อไปในระหว่างที่เรือจอดอยู่ที่ท่า  ซึ่งรวมทั้งการตรวจสอบผู้ที่เป็นไข้และมีอาการระบบทางเดินการหายใจ หรือผู้ที่มีการเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 เนื่องจากมีระยะการฟักตัว (ก่อนที่จะเกิดมีอาการและผลการทดสอบแสดงว่าเป็น)  ทำการทดสอบการติดเชื้อทุกชนิดรวมทั้ง COVID-19 การตรวจผู้คนเพื่อคัดกรองโรคไม่นับว่าจะได้ผลแน่นอน แต่ก็เป็นทางเดียวของการประเมิน

เรือโดยสารทางทะเลมีผู้โดยสารจำนวนมาก (นับเป็นพัน ๆ) ส่วนมากเป็นผู้สูงอายุและมีอาการทางแพทย์เรื้อรัง  โรคระบบทางเดินการหายใจ (ไม่เกี่ยวข้องกับ COVID-19) ในระหว่างผู้โดยสารและลูกเรือเป็นเรื่องธรรมดา  เรือโดยสารทางทะเลรับผิดชอบ  และมีนโยบายในการป้องกันและจัดการกับการระบาดของเชื้อโรคในเรือ

พลเมืองออสเตรเลียที่อยู่ในเรือโดยสารทางทะเล

การระบาดของ COVID-19 เกิดขึ้นในเรือ Diamond Princess ที่กำลังจอดอยู่ที่ญี่ปุ่น  แม้ว่าจะมีรายงานว่ามีผู้หนึ่งในเรือ Westerdam ที่จอดอยู่ที่เขมรมีอาการติดเชื้อ  แต่ยังไม่มีการยืนยันเชื้อโรคนั้น

หากท่านมีความห่วงใยใครสักคนที่อยู่ในเรือ Diamond Princess โปรดโทรศัพท์ติดต่อสายด่วน DFAT consular emergency line

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูได้จากเว็บไซต์โนเวลโคโรนาไวรัสของกระทรวงสาธารณสุขออสเตรเลีย (Australian Department of Health COVID-19 (Coronavirus)​ website)

การสาธารณสุขดำเนินการต่อต้าน COVID-19 อย่างไรบ้าง?

การติดเชื้อ COVID-19 เป็นสิ่งที่ต้องแจ้งภายใต้  พรบ. การสาธารณสุขนิวเซาท์เวลส์ 2010 ดังนั้นแพทย์และห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา  จำเป็นต้องรายงานจำนวนผู้ต้องสงสัยหรือยืนยันแล้วว่าติดเชื้อทั้งหมดแก่การสาธารณสุขนิวเซาท์เวลส์

เจ้าหน้าที่หน่วยการสาธารณสุขจะสอบสวนทุกรายเพื่อได้ข้อเท็จจริงว่าการติดเชื้อเกิดขึ้นได้อย่างไร  เพื่อระบุถึงผู้คนอื่นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ  และใช้มาตรการควบคุมและให้คำแนะนำ

การป้องกัน COVID-19

ข้าพเจ้าจะป้องกันตัวเองและครอบครัวได้อย่างไร?

วิธีที่ดีที่สุดที่จะป้องกันตัวท่านก็เช่นเดียวกับที่ท่านจะป้องกันการติดเชื้อทางเดินการหายใจ  ปฏิบัติตามสุขอนามัยที่ดีโดย:

 • ต้องแน่ใจว่าทำความสะอาดมือหมดจดด้วยสบู่และน้ำอย่างน้อย 20 วินาที หรือด้วยแอลกอฮอล์ที่ใช้ล้างมือ
 • ปิดจมูกและปากของท่านเมื่อไอหรือจามด้วยกระดาษทิสชู หรือปิดด้วยการพับข้อศอกมาปิดปาก
 • หลีกเลี่ยงการติดต่อกับใครก็ตามที่เป็นหวัด หรือมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่

ต้องแน่ใจว่าท่านพักอยู่กับบ้านถ้าป่วย

หน้ากากปิดหน้าป้องกันเชื้อไวรัสได้ไหม?  หน้ากากปิดหน้าชนิดไหน?

ไม่แนะนำหน้ากากปิดหน้าแก่ประชากรทั่วไป

ผู้ที่มีอาการและอาจติดเชื้อCOVID-19 จำเป็นต้องแยกตัวอยู่ตามลำพังที่บ้าน  และควรใส่หน้ากากผ่าตัดเมื่ออยู่ในห้องเดียวกับผู้อื่น  และในระหว่างกำลังรอคำแนะนำทางการแพทย์  เพื่อลดการเสี่ยงในการแพร่เชื้อ COVID-19 ไปยังคนอื่น

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่กำลังดูแลผู้ป่วยที่สงสัยว่าติดเชื้อ COVID-19 ควรใช้เครื่องป้องกันส่วนตัวที่เหมาะสม เพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ COVID-19 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูได้ที่ เว็บไซต์ Clinical Excellence Commission (CEC) - Novel Coronavirus COVID-19)

มีหน้ากากสำหรับหน้าพอเพียงหรือไม่ในนิวเซาท์เวลส์?

การสาธารณสุขนิวเซาท์เวลส์ และรัฐบาลออสเตรเลีย ได้แจกจ่ายหน้ากากเพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้มีหน้าที่โดยเฉพาะเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ    การสาธารณสุขนิวเซาท์เวลส์จะคอยติดตามจำนวนที่มีความต้องการในรัฐ

อุปกรณ์โรงพยาบาลและเฟอร์นิเจอร์ได้รับการทำความสะอาดเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 อย่างไร?

โรงพยาบาลมีมาตรการเพื่อแน่ใจว่าพื้นสะอาด และได้รับการฆ่าเชื้อโรคหลังจากรายที่ต้องสงสัยทุกราย  รวมทั้งรถพยาบาล  มีคู่มือการปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อที่กำหนดขั้นตอนการทำความสะอาดห้องที่แน่ใจได้ว่าไม่มีไวรัสตกค้างอยู่   เจ้าหน้าที่สวมใส่เครื่องป้องกันในขณะทำความสะอาดเพื่อป้องกันตัวเองและจำกัดการแพร่ขยายของการติดเชื้อ

ปลอดภัยหรือไม่ที่ข้าพเจ้าจะไปโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยโรค COVID-19?

การสาธารณสุขนิวเซาท์เวลส์ทำงานร่วมกับโรงพยาบาลในเครือข่ายเพื่อรักษามาตรฐานสูงในการควบคุมการติดเชื้อ   โรงพยาบาลนิวเซาท์เวลส์และเจ้าหน้าที่การแพทย์ได้รับฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อ  พร้อมทั้งการป้องกันการแพร่ขยายไปยังผู้ป่วยคนอื่น

เราจะรู้ได้อย่างไรว่า  ผู้ที่เคยเป็นโรคCOVID-19 ไม่ติดเชื้ออีกต่อไปแล้ว?

ผู้ที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อ COVID-19 จำเป็นต้องแยกอยู่ตามลำพัง   อยู่ในความดูแลของผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์   จนกระทั่งไม่แสดงอาการของโรค COVID-19 ก่อนที่ผู้ป่วยจะได้รับการปลดปล่อยจากการแยกอยู่ตามลำพัง   เขาต้องได้รับการทดสอบเพื่อดูว่ายังคงมีเชื้อไ  COVID-19 หรือไม่  และผู้เชี่ยวชาญต้องประเมินผลว่าผู้นั้นไม่ติดเชื้ออีกต่อไป    หลังจากที่พ้นจากการดูแลผู้นั้นยังต้องได้รับการติดตามประเมินผลจากทีมทางการแพทย์เพื่อให้แน่ใจว่าได้หายเป็นปกติแล้ว

งาน มหาวิทยาลัย โรงเรียน และการเตรียมการเดินทาง

ข้าพเจ้าจะไปโฮลิเดย์/เดินทางไปทำงาน  ควรจะงดการเดินทางไหม?

รัฐบาลออสเตรเลียให้ข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์และคำแนะนำในการเดินทางไปต่างประเทศอย่างปลอดภัย    ถ้าท่านมุ่งหน้าไปยังจุดหมายปลายทางที่อาจติดเชื้อ  หาคำแนะนำได้จาก Smart Traveller

บุตรของข้าพเจ้าไปโรงเรียนได้หรือไม่?

นักเรียนคนหนึ่งคนใดหรือเจ้าหน้าที่ผู้เดินทางไปแผ่นดินใหญ่ของประเทศจีนในระยะ 14 วันที่ผ่านมา  ถูกงดจากการไปโรงเรียนและไม่ควรกลับไปโรงเรียนหรือบริการดูแลเด็กเป็นเวลา 14 วัน หลังจากกลับจาก  ประเทศจีน เนื่องจากระยะเวลาฟักตัวของ COVID-19 นานได้ถึงสองสัปดาห์

เจ้าหน้าที่และนักเรียนที่ถูกระบุว่าได้ติดต่อใกล้ชิดกับผู้ที่ไดัรับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค COVID-19 ในระหว่างระยะที่ติดเชื้อได้   ต้องแยกตัวอยู่บ้านตามลำพัง   และต้องไม่ไปโรงเรียนหรือบริการดูแลเด็กจนกระทั่ง 14 วันหลังการติดต่อครั้งสุดท้ายกับผู้ที่เป็นโรค

ข้าพเจ้าจำเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์เพื่อแสดงว่าปลอดโรคในการทำงาน  ไปโรงเรียน  มหาวิทยาลัยหรือทำกิจกรรมอื่นใดหรือไม่?

ถ้าท่านไม่มีอาการอย่างหนึ่งอย่างใด ไม่มีการทดสอบที่ต้องทำเพื่อคาดว่าท่านจะป่วยหรือไม่  เป็นไปไม่ได้ที่จะมีการออก “ใบรับรองแพทย์ว่าปลอดโรค”

เมื่อผ่าน 14 วันแล้วหลังจากที่ท่านเดินทางออกจากประเทศจีน  ท่านได้ผ่านช่วงเวลาที่จะเจ็บป่วยแล้วในกรณีที่ได้สัมผัสเชื้อ COVID-19 ในระหว่างที่อยู่ที่ประเทศจีน   ถ้าท่านยังสบายดีหลังออกจากประเทศจีนแล้ว 14 วัน ท่านก็ไม่ติด COVID-19 จากการอยู่ในประเทศจีน

ข้าพเจ้าจำเป็นต้องแยกตัวตามลำพังเมื่อกลับจากไปโฮลิเดย์ที่ประเทศจีนหรือไม่?

ถ้าท่านเคยอยู่ หรือเดินทางออก  หรือเดินทางผ่านแผ่นดินใหญ่จีน (ยกเว้นมาเก๊าและไต้หวัน) ในระยะ 14 วันที่ผ่านมา  ท่านควรอยู่บ้านและอยู่ตามลำพังเป็นเวลา 14 วันหลังจากออกจากประเทศจีน   และควรคอยระวังดูอาการของท่าน

ถ้าท่านเกิดมีอาการเป็นไข้  ไอ  เจ็บคอหรือหายใจติดขัดภายใน 14 วันหลังจากเดินทางไปยังบริเวณที่ติดเชื้อ  ท่านควรโทรศัพท์แพทย์จีพีของท่าน  หรือแผนกฉุกเฉิน หรือ Healthdirect   ที่ 1800 022 222 และติดต่อขอการดูแลทางการแพทย์โดยเร็วเท่าที่ทำได้

ถ้าภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาหลักของท่านและต้องการล่าม โปรดโทร TIS National  ที่  131 450 และขอให้ติดต่อกับ Healthdirect

เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องโทรศัพท์ล่วงหน้า เนื่องจากการดำเนินงานหรือแผนกฉุกเฉินอาจต้องเตรียมการที่เหมาะสมและต้องป้องกันผู้อื่น

ในระหว่างที่ติดต่อรอขอการดูแลทางการแพทย์  ควรใส่หน้ากากสำหรับผ่าตัดถ้าหาได้   หรือขอหน้ากากเมื่อไปถึง

ข้าพเจ้าได้เดินทางไปยังประเทศที่อยู่ในเครือข่ายเมื่อเร็ว ๆ นี้ - จำเป็นต้องแยกอยู่ตามลำพังที่บ้านเป็นเวลา 14 วันหรือไม่?

หากท่านได้เดินทาง ไปประทศหนึ่งในจำนวนประเทศที่อยู่ในเครือข่าย  ท่านไม่จำเป็นต้องแยกอยู่ตามลำพังที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน ถ้าท่านไม่สบายในระยะ 14 วันหลังจากอยู่ในประเทศหนึ่งในจำนวนนั้น  ท่านควรหาคำแนะนำจากแพทย์ของท่าน  หรือโทรศัพท์ Healthdirect   ที่ 1800 022 222 หรือสายด่วนโคโรนาไวรัสเพื่อขอคำแนะนำ  ถ้าแพทย์ของท่านแนะนำให้ทำการทดสอบเชื้อ COVID-19 ท่านควรแยกตัวอยู่ตามลำพังและงดจากการไปทำงานจนกว่าจะได้รับผลการจากทดสอบนั้น

ถ้าข้าพเจ้าเป็นห่วงว่าอาจติดเชื้อ COVID-19 จะขอให้ทำการทดสอบได้หรือไม่?

ถ้าท่านเป็นไข้  ไอ  น้ำมูกไหล   หายใจถี่  และมีอาการอย่างอื่น  และได้เดินทางไปแผ่นดินใหญ่จีนหรือประเทศในเครือข่าย   ท่านควรไปหาแพทย์ของท่าน  หรือไปแผนกฉุกเฉินในท้องถิ่นของท่านเพื่อทำการทดสอบไวรัส COVID-19

ถ้าท่านไม่สบายด้วยอาการเหล่านี้โดยที่ไม่ได้เดินทางไปไหน   ท่านควรไปหาแพทย์จีพีในท้องถิ่นของท่านและปรึกษาเรื่องอาการของท่าน   มีโรคอย่างอื่น เช่นไข้หวัดใหญ่ ที่แพทย์จีพีของท่านอาจต้องการทดสอบท่าน เพื่อให้รู้แน่ว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ท่านมีอาการไม่สบาย

ที่ทำงานของข้าพเจ้าแจ้งว่าข้าพเจ้าต้องทำการทดสอบ  COVID-19 เนื่องจากข้าพเจ้าได้เดินทางในเร็ว ๆ นี้ - ข้าพเจ้าควรทำอย่างไร?

ไม่มีความจำเป็นที่ท่านต้องทำการทดสอบ  นอกเสียจากว่าท่านเกิดเป็นไข้  ไอ  น้ำมูกไหล  หายใจถี่และอาการอย่างอื่น  และได้เดินทางไปแผ่นดินใหญ่จีนหรือประเทศในเครือข่าย  ท่านควรไปหาแพทย์จีพีของท่าน  หรือไปแผนกฉุกเฉินในท้องถิ่นของท่านเพื่อทำการทดสอบไวรัส COVID-19   ถ้าแพทย์ของท่านทำการทดสอบท่านสำหรับ  COVID-19 ท่านควรแยกตัวอยู่ตามลำพังและงดจากการไปทำงานจนกว่าจะได้รับผลการจากทดสอบนั้น

ถ้าท่านไม่สบายด้วยอาการเหล่านี้โดยที่ไม่ได้เดินทางไปไหน   ท่านควรไปหาแพทย์จีพีในท้องถิ่นของท่านและปรึกษาเรื่องอาการของท่าน   มีโรคอย่างอื่น เช่นไข้หวัดใหญ่ ที่แพทย์จีพีของท่านอาจต้องการทดสอบท่าน เพื่อให้รู้แน่ว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ท่านมีอาการไม่สบาย

แยกอยู่ตามลำพังที่บ้าน

ข้าพเจ้าจำเป็นต้องแยกตัวจากคนอื่น ๆ ในบ้านหรือไม่  ถ้าข้าพเจ้าอยู่ในระหว่างการแยกอยู่ตามลำพัง?

จำเป็น ถ้าท่านอยู่ร่วมบ้านกับคนอื่น   ท่านควรแยกห้องจากคนอื่น  หรือแยกอยู่ตามลำพังให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้   ใส่หน้ากากผ่าตัดเมื่ออยู่ในห้องเดียวกับอีกคนหนึ่ง   รวมทั้งขณะรอการดูแลทางการแพทย์   ควรใช้ห้องน้ำแยกกัน  ถ้าทำได้

ต้องแน่ใจว่าท่านไม่อยู่ร่วมห้องกับผู้ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคร้ายแรง   เช่นผู้สูงอายุ  และผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ  ปอดหรือไต  และโรคเบาหวาน

ผู้มาเยี่ยมที่ไม่มีความจำเป็นต้องเข้ามาในบ้าน  ไม่ควรเข้าบ้านในขณะท่านอยู่ในระหว่างแยกตัวอยู่ตามลำพัง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแยกตัวอยู่บ้านตามลำพังมีให้สำหรับ:

 • ผู้ที่ต้องสงสัยหรือเป็นที่ยืนยันแล้วว่าติดเชื้อ COVID-19
 • ผู้ที่ติดต่อใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางกลับจากแผ่นดินใหญ่จีนในเร็ว ๆ นี้

มีคนในครอบครัวของข้าพเจ้าเดินทางกลับจากจีนในเร็ว ๆ นี้  และกำลังแยกตัวอยู่ตามลำพัง  ข้าพเจ้าไม่ได้เดินทางไปประเทศจีน หรือได้ติดต่อกับผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19 ข้าพเจ้าจำเป็นต้องแยกอยู่ตามลำพังหรือไม่?

สมาชิกอื่นในครอบครัวไม่ถูกกำหนดให้แยกอยู่ตามลำพัง  นอกเสียจากว่าได้:

 • เคยเดินทางผ่านแผ่นดินใหญ่จีน (ยกเว้น มาเก๊าและไต้หวัน) ในระยะ 14 วันที่แล้ว  และได้ติดต่อกับผู้ที่ได้การยืนยันว่าติดเชื้อ COVID-19
 • เคยติดต่ออย่างใกล้ชิดกับผู้ที่ได้การยืนยันว่าติดเชื้อ COVID-19

ข้าพเจ้าจะได้อาหารชำและยารักษาโรคได้อย่างไร ในระหว่างที่แยกอยู่ตามลำพัง?

ถ้าท่านต้องการอาหารชำหรือยารักษาโรค (ตลอดจนยาตามใบสั่งแพทย์)   ขอให้สมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อน (ที่ไม่ต้องแยกตามลำพัง) ส่งให้ถึงบ้านท่าน  หรือสั่งซื้ออาหารชำทางออนไลน์   เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นติดเชื้อ ต้องแน่ใจว่าท่านได้ใส่หน้ากากเมื่อรับของที่มาส่ง หรือให้เขาวางของไว้ที่ประตูบ้านของท่าน

เมื่อสิ้นสุดการแยกอยู่ตามลำพัง  14 วันแล้ว  จำเป็นต้องไปหาแพทย์จีพีหรือไม่?

ถ้าท่านสบายดีหลังจากแยกอยู่ตามลำพัง  14 วันแล้ว  ท่านสามารถดำเนินชีวิตตามปกติได้

ข้าพเจ้าหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหน?

​​
Current as at: Friday 13 March 2020
Contact page owner: Health Protection NSW