Nhớ ngày đi chủng ngừa

  • Lịch trình chủng ngừa cá nhân
  • Lập ra và nhận được các nhắc nhở về ngày chủng ngừa
  • Giữ hồ sơ những lần chủng ngừa
  • Tải xuống từ App Store
  • Tải xuống từ Google Play

Chủng ngừa đúng hạn

Trẻ em nên được chủng ngừa theo sát với lịch chủng ngừa nếu được. Đây là vì mỗi liều lượng chủng ngừa cho em bé và trẻ em đã được chọn kỹ để giúp bảo vệ sớm nhất cho các em.

Chủng ngừa đúng hạn sẽ giúp con của bạn có được sự bảo vệ tốt nhất chống lại các bệnh hiểm nghèo. Nếu chậm trễ việc chủng ngừa, việc này sẽ kéo dài thời gian trẻ không được bảo vệ – thường là ở độ tuổi mà thường dễ mắc bệnh nhất hoặc bệnh nặng nhất.

Muốn biết thêm thông tin về lịch chủng ngừa, viếng đường dẫn (link) của Australian Department of Health (Bộ Y tế Úc): Nguyên do về việc thu xếp lịch chủng ngừa của Chương trình chủng ngừa Quốc gia?


Đừng trì hoãn việc chủng ngừa nếu trẻ bị bệnh nhe

Phản ứng thường lệ của các bậc cha mẹ là trì hoãn việc chủng ngừa nếu con mình không khỏe. Tuy nhiên, sự thật là các em vẫn có thể được chủng ngừa dù đang bị sổ mũi hoặc hơi cảm lạnh. Chủng ngừa đúng hạn là cách tốt nhất để bảo vệ con em của bạn khỏi các bệnh hiểm nghèo.

Nếu trẻ bị bệnh nhẹ và không bị sốt 38.5°C hoặc hơn, trẻ vẫn có thể được chủng ngừa một cách an toàn và hiệu quả.

Hãy thảo luận với bác sĩ hoặc nhân viên trạm xá nếu bạn không chắc.

Muốn biết thêm thông tin về các bệnh trạng y tế ảnh hưởng đến việc chủng ngừa, viếng trang mạng Australian Department of Health:Ai có thể được chủng ngừa?


Các thuốc chủng ngừa đều an toàn và hữu hiệu

Tất cả các thuốc chủng ngừa cho trẻ em tại Úc đều đã được thử nghiệm cẩn thận để đảm bảo các thuốc này được an toàn và hữu hiệu. Trước khi được đăng ký với Therapeutic Goods Administration (TGA) (Cơ quan Quản trị Dược phẩm) để được sử dụng, các thuốc chủng ngừa phải trải qua ba giai đoạn thử nghiệm lâm sàng nhằm để kiểm tra mức độ an toàn của thuốc, khả năng kích thích sự miễn dịch một cách hữu hiệu, và xem thuốc có tác dụng phụ gì không.

Các lợi lộc của việc chủng ngừa thì vượt xa bất cứ các nguy cơ nào. Tuy nhiên, cũng như các thuốc men nào khác, thuốc chủng ngừa đôi khi có thể gây tác dụng phụ. Các tác dụng phụ này thường nhẹ và mau hết, như là sưng, đỏ và đau ở điểm chích. Rất hiếm khi có tác dụng phụ trầm trọng.

Muốn biết thêm thông tin về cách thức thử nghiệm các thuốc chủng ngừa, viếng trang mạng Australian Department of Health (Bộ Y tế Úc): Cách thức để cho thấy rằng các thuốc chủng ngừa đều an toàn?


Giữ hồ sơ

Bạn cần giữ hồ sơ về việc chủng ngừa của con mình để xuất trình cho nhà trẻ, vườn trẻ và khi ghi danh vào trường học. Liên lạc Australian Immunisation Register (Sở Đăng bạ Chủng ngừa Úc) (AIR) qua số 1800 653 809 để lấy giấy AIR Immunisation History Statement (Chứng nhận Quá trình Chủng ngừa).


Muốn biết thêm thông tin

Muốn biết thêm thông tin, viếng trang mạng:

​​​​​​​​
Current as at: Monday 18 November 2019
Contact page owner: Immunisation