ورق معلوماتی PDF

کربن مونوکساید چیست؟

کربن مونوکساید یک گاز زهرآگین است که بی رنگ، بی مزه و بی بو است. این گاز از سوختن مواد سوختی نظیر گاز، چوب (هیزم) و ذغال  حتی بدون آنکه دودی داشته باشد ایجاد می شود.

بعضی از سامان ها نظیر بخاری ها و باربی کیو های مخصوص فضای آزاد، ابزار با انجین تیل سوز، انجین های موتر و وسایل حمل و نقل دیگر  تولید کربن مونوکساید می کنند و هرگز نباید از آنان در محل سقفدار استفاده کرد.

چه زمانی مسموم شدن با کربن مونوکساید رخ می دهد؟

مسمومیت به علت کربن مونوکساید هنگامی رخ می دهد که مردم سامان هایی را که برای فضای آزاد است در زیر سقف مورد استفاده قرار دهند بدون آنکه هوا جریان داشته باشد.

منابع معمول کربن مونوکساید کدامند؟

منابع معمول کربن مونوکساید عبارتند از:

 • باربی کیوها، ذغال های فشرده بریکت/ و گرد شده و انواع گریل ها
 • هیتر های مخصوص فضای آزاد
 • چراغ های گازی
 • سامان های دارای انجین های تیل سوز (مانند شوینده های فشاری یا اره های کانکریت)
 • اگزوز انجین های موتر ها و کشتی ها
 • مولد های برق.

علائم مسمومیت در نتیجه کربن مونوکساید کدامند؟

علائم معمول عبارتند از:

 • سردردی
 • دل بدی و شکم درد
 • استفراغ
 • دور خوردن سر
 • ضعف
 • بی حال شدن
 • گنگس شدن
 • ماندگی

در موارد مسمومیت شدید، علائم می تواند به شمول زیر باشد:

 • بیهوش شدن
 • غش
 • صدمه دائمی به مغز
 • مرگ

علائم مسمومیت کربن مونوکساید با طولانی شدن مدتی که انسان در معرض این گاز باشد، بدتر می شود.

چه کسی در معرض خطر است؟

مسمومیت کربن مونوکساید می تواند در هر نفر ایجاد شود.  افرادی که در معرض خطر بیشتر هستند عبارتند از:

 • اطفال خردسال
 • زنان حامله و طفل درون رحم آنان
 • سالمندان
 • افرادی که مرض مزمن مانند ناجوری قلبی دارند.

چطور از مسمومیت کربن مونوکساید پیشگیری کنم؟

 • باربی کیو، ذغال بریکت/گرد یا گریل ها،  بخاری های مخصوص فضای باز یا چراغ های گازی را تنها در فضای آزاد مورد استفاده قرار دهید. این سامان ها می توانند حتی وقتی که دود هم ندارند موجب مسمومیت شوند.
 • از مولد های برق (جنراتور ها)  در بیرون استفاده کنید و اطمینان یابید که جنراتور  نزدیک کلکین یا دروازه نباشد و از محل خانه دور باشد.
 • در گاراژ تان موترتان را چالان نگاه ندارید (حتی وقتی که دروازه گاراژ هم بسته باشد).
 • تنها سامان های تیل سوز (مانند شوینده های فشاری یا اره های کانکریت) را در بیرون، یا در محلی که به خوبی تهویه شود مورد استفاده قرار دهید.
 • تنها از هیتر های مخصوص درون اتاقی برای گرمایش استفاده کنید و هر2 سال یک مرتبه آن ها را توسط یک متخصص گاز رسمی (راجستر شده)  سرویس کنید.  اگر از چنین بخاری هایی استفاده می کنید، از یک دستگاه هشدار دهنده کربن مونوکساید استفاده کنید.

راه های دیگر گرم کردن خانه در زمستان امسال چه هستند؟

این ویبسایت ها را برای رهنمود هایی در باره شیوه گرم و امن ماندن در این زمستان مرور کنید:

اگر فکر می کنم که یک نفر دچار مسمومیت کربن مونوکساید شده چه باید بکنم؟

هروقت در 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته از تلفون مرکز معلومات مسمومیت شماره 13 11 26 مشوره بخواهید

اگر انگلیسی زبان اصلی شما نیست و به ترجمان ضرورت دارید، به TIS National  (خدمات ترجمانی ملی)  شماره 131 450  تلفون کرده و بخواهید شما را به مرکز معلومات مسمومیت متصل نمایند

در موارد عاجل با شماره سه صفر (000) به تماس شوید

هنگام کمک رسانی به دیگران خود را در معرض خطر قرار ندهید.  اگر کسی در داخل محل به خاطر کربن مونوکساید بیهوش شده، به بیرون رفته و به شماره سه صفر (000) تلفون کنید.


Current as at: Thursday 15 June 2023
Contact page owner: Environmental Health