Chủng ngừa là cách tốt nhất bảo vệ cho con của quý vị chống lại các chứng bệnh hiểm nghèo có thể phòng tránh được. Tất cả các vắc xin dùng cho trẻ em Úc đều được kiểm nghiệm kỹ càng để đảm bảo an toàn và hiệu quả. Hơn 94% trẻ em tại NSW đều được chủng ngừa đầy đủ.

Để có thông tin về vắc xin COVID-19, hãy truy cập trang mạng vắc xin COVID-19.

Chủng ngừa khi có thai

Nếu đang có thai hay dự định sẽ có con hay vừa mới sinh con, thì quý vị cần cập nhật một số chủng ngừa nhất định.

Cuốn tài liệu về thai nghén của chúng tôi giúp cho các vị cha mẹ hiểu được nên chủng ngừa bệnh nào trước và sau khi sinh con.

Kiểm tra để nắm được khi nào con quý vị tới hạn phải chủng ngừa

NSW immunisation schedule

Chủng ngừa đúng hạn cho con là cách tốt nhất để bảo vệ con quý vị chống lại các chứng bệnh nặng có thể phòng ngừa.

Lịch biểu chủng ngừa NSW giúp phụ huynh hiểu khi nào họ nên cho con chủng ngừa và được xây dựng để bảo vệ trẻ em càng sớm càng tốt.

Trẻ em nên được chủng ngừa càng sát với mốc thời gian đề ra trong Lịch biểu Chủng ngừa NSW là càng tốt. Điều quan trọng và an toàn là chủng ngừa đúng hạn cho con ngay cả khi con bị sổ mũi hoặc hơi bị cảm lạnh - quý vị hãy kiểm tra việc này với bác sĩ gia đình.

Chủng ngừa đúng hạn cũng rất quan trọng để được nhận tiền trợ cấp gia đình của Chính phủ Úc và để ghi danh cho trẻ đi nhà trẻ, học vỡ lòng và đi học tại NSW.

Kiểm tra khi nào đến hạn chúng ngừa tiếp theo cho con quý vị bằng cách truy cập Lịch biểu chủng ngừa trực tuyến NSW hoặc tải về phiên bản có thể in ra.

Đi đến đâu để được chủng ngừa

Việc chủng ngừa được thực hiện tại:

  • Phòng mạch bác sĩ gia đình
  • Các Dịch vụ Y tế Thổ dân
  • một số hội đồng thành phố
  • một số trung tâm y tế cộng đồng.

Quý vị hãy liên lạc Ban Y tế Công cộng địa phương qua số 1300 066 055 để biết về các dịch vụ có sẵn tại địa phương.

Để có thêm thông tin

  • Các thông tin thực tế chính yếu về chủng ngừa của chúng tôi giúp giải đáp điều gì quý vị có thể còn thắc mắc về việc phải chủng ngừa cho con quý vị đúng hạn.
  • Để có thông tin về vắc xin COVID-19, hãy truy cập trang mạng vắc xin COVID-19.
Current as at: Friday 17 February 2023
Contact page owner: Immunisation