Palliative care programs

NSW Health has produced a series of audio programs to help multicultural families and their loved ones discuss end-of-life and palliative care. The short programs, in Mandarin, Cantonese, Vietnamese, Greek, and Arabic, address the sensitive topic of palliative care and end-of-life conversations from various angles. The programs also share community members’ personal experiences. Scripts for these programs can be found beside each audio program.

On this page

Ar​abic - برامج الرعاية التلطيفية

أنتجت دائرة الصحة في نيو ساوث ويلز سلسلة من البرامج الصوتية لمساعدة العائلات متعددة الثقافات وأحبائها على مناقشة نهاية الحياة والرعاية التلطيفية. تعالج البرامج القصيرة بلغة الماندرين والكانتونية والفيتنامية واليونانية والعربية الموضوع الحساس المتمثل في المحادثات عن الرعاية التلطيفية ونهاية الحياة من مختلف الزوايا. كما تتضمّن البرامج مشاركة التجارب الشخصية لأفراد الجاليات.

Cantonese (Traditional ​Characters)- 舒緩護理節目

新州衛生部(NSW Health)製作了一系列音頻節目,幫助多元文化家庭與摯愛親人討論生命最後階段的問題和舒緩護理。這些簡短的節目以普通話、廣東話、越南語、希臘語和阿拉伯語,從不同角度講述有關舒緩護理和談及生命終結的敏感話題。這些節目還分享社區成員的個人經歷。

Mandarin (Simplified Characters) - 临终关怀播客节目​

新南威尔士州卫生署制作推出了一系列有声播客节目,帮助多元文化家庭的成员与挚爱亲人就他们的生命最后阶段和临终关怀问题展开对话。这组简短的节目采用普通话、广东话、越南语、希腊语以及阿拉伯语播讲,从多个视点谈论有关临终关怀和死亡等令人难以启齿的话题。社区成员将在节目中与听众分享他们的个人经历。

Greek - Προγράμματα παρηγορητικής φροντίδας

Το Υπουργείο Υγείας της ΝΝΟ έχει ετοιμάσει μια σειρά από ηχητικά προγράμματα για να βοηθήσει οικογένειες πολυπολιτισμικής προέλευσης και τους αγαπημένους τους να συζητήσουν θέματα τέλους ζωής και παρηγορητικής φροντίδας. Τα σύντομα προγράμματα, στα Μανδαρινικά, Καντονέζικα, Βιετναμικά, Ελληνικά και Αραβικά, αναφέρονται στο ευαίσθητο θέμα των συζητήσεων για την παρηγορητική φροντίδα και το τέλος ζωής από διάφορες οπτικές γωνίες. Τα προγράμματα επίσης περιλαμβάνουν προσωπικές εμπειρίες μελών της κοινότητας.

Vietnamese - Chương trình chăm sóc giảm nhẹ

Y tế NSW đã sản xuất một loạt các chương trình phát thanh để giúp các gia đình đa văn hoá và người thân thảo luận vấn đề chăm sóc giảm nhẹ và cuối đời.
Chương trình ngắn bằng tiếng Trung phổ thông, tiếng Quan Thoại, tiếng Việt, tiếng Hy Lạp và tiếng Ả Rập đề cập chủ đề khá nhậy cảm là vấn đề chăm sóc giảm nhẹ và cuộc chuyện trò về chặng cuối cuộc đời từ các góc nhìn khác nhau. Chương trình cũng chia sẻ trải nghiệm cá nhân của nhiều người trong cộng đồng.

NSW Health would like to thank the following media outlets that have supported this important initiative:

  • SBS Vietnamese
  • 2MORO
  • 2AC Mandarin
  • 2AC Cantonese
  • Glaxias Greek Radio
​​​​​​

If you've used these programs - let us know what you think.

​​​​​​
Current as at: Tuesday 6 October 2020