การช่วยเหลือให้เสียชีวิตด้วยความสมัครใจในรัฐนิวเซาท์เวลส์

ข้อมูลนี้กล่าวถึงความตายและการใกล้ตาย มีไว้สำหรับผู้คนจากชุมชนหลากหลายวัฒนธรรมและภาษา ที่กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยเหลือให้เสียชีวิตด้วยความสมัครใจ  ข้อมูลภาษาของท่านมีอยู่ใน เว็บไซต์สุขภาพของรัฐนิวเซาท์เวลส์ และมีล่ามคอยช่วยเหลือท่าน

การช่วยเหลือให้เสียชีวิตด้วยความสมัครใจอาจเป็นหัวข้อที่ละเอียดอ่อนสำหรับางคนและครอบครัว  ท่านอาจอยากพูดคุยกับคนที่ท่านรักและชุมชน  เพื่อตัดสินใจว่าการช่วยเหลือให้เสียชีวิตด้วยความสมัครใจสอดคล้องกับค่านิยมและความเชื่อของท่าน และเป็นข้อเลือกที่ถูกต้องสำหรับท่าน

Last updated: 24 November 2023
Download

การช่วยเหลือให้เสียชีวิตด้วยความสมัครใจคืออะไร?

การช่วยเหลือให้เสียชีวิตด้วยความสมัครใจหมายความว่าคนบางคนสามารถขอความช่วยเหลือทางการแพทย์เพื่อให้เสียชีวิตจากแพทย์

ไม่ใช่สิ่งที่ทำได้สำหรับทุกคน – ท่านต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ และไม่ใช่ทุกคนที่มีสิทธ์จะเลือก  เป็นข้อเลือกของท่าน  ท่านรับหรือได้รับยาที่ทำให้ท่านเสียชีวิตตามเวลาและในสถานที่ที่ท่านเลือก

เฉพาะแพทย์ผู้ที่ได้รับการอนุมัติและได้รับการอบรมพิเศษจึงสามารถให้ยานี้แก่ท่าน

ใครสามารถได้การช่วยเหลือให้เสียชีวิตด้วยความสมัครใจ?

หากท่านต้องการเลือกการช่วยเหลือให้เสียชีวิตด้วยความสมัครใจ ท่านต้อง: 

 • อายุ 18 ปีหรือแก่กว่า เด็กอายุ 17 ปีหรืออ่อนกว่าไม่มีสิทธิ์
 •  เป็นพลเมืองออสเตรเลียหรือผู้อยู่ประจำในประเทศออสเตรเลียติดต่อกันเป็นเวลาอย่างน้อยสามปี
 • อาศัยอยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์อย่างน้อยที่สุด 12 เดือน
 • มีอาการป่วยที่จะทำให้ท่านเสียชีวิตน้อยกว่า 6 เดือนหรือภายใน 12 เดือน ในกรณีที่ท่านเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทเสื่อม (เซลล์ในระบบประสาทส่วนกลางของท่านหยุดทำงานหรือตาย)
 • ท่านมีอาการป่วยที่ทำให้เจ็บปวดมาก ความเจ็บปวดนี้อาจเป็นความเจ็บปวดทางร่างกาย ทางจิตใจ ทางสังคมหรือทางอารมณ์ แพทย์ของท่านจะพูดคุยถึงระดับความเจ็บปวดของท่าน และอธิบายถึงข้อเลือกที่มีเพื่อช่วยให้จัดการกับความเจ็บปวด
 • สามารถทำการสื่อสารตัดสินใจของท่านเองตลอดกระบวนการทั้งหมด
 • ต้องการการช่วยเหลือให้เสียชีวิตด้วยความสมัครใจ ‘ความสมัครใจ’ หมายความว่าต้องเป็นทางเลือกของท่าน

ความเจ็บป่วยทางจิตหรือการทุพพลภาพไม่ใช่เหตุผลที่เข้าเกณฑ์   อย่างไรก็ตาม หากท่านมีเหตุผลที่ตามเกณฑ์ข้างต้น และมีความทุพพลภาพหรือความเจ็บป่วยทางจิต (ที่สำคัญคือต้องสามารถสื่อสารการตัดสินใจของท่านเอง) ท่านจะสามารถได้รับการช่วยเหลือให้เสียชีวิตด้วยความสมัครใจ

จะได้รับการช่วยเหลือให้เสียชีวิตด้วยความสมัครใจได้อย่างไร?

ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ มีขั้นตอนทางกฎหมายที่ท่านต้องทำตาม  ขั้นตอนส่วนมาก ท่านสามารถดำเนินการได้ตามจังหวะของท่าน

เริ่มต้นด้วยถามแพทย์ของท่านเกี่ยวกับการช่วยเหลือให้เสียชีวิตด้วยความสมัครใจ  ส่วนมากได้แก่แพทย์ผู้อยู่ในทีมการดูแลรักษา  ผู้ซึ่งดูแลสุขภาพของท่านในยามที่ท่านเจ็บป่วย

มีเพียงแพทย์บางคนเท่านั้นในรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่สามารถให้การช่วยเหลือให้เสียชีวิตด้วยความสมัครใจ  ท่านสามารถติดต่อ NSW Voluntary Assisted Dying Care Navigator Service (บริการการหาการดูแลเพื่อช่วยให้เสียชีวิตด้วยความสมัครใจ) (รายละเอียดอยู่ด้านล่าง) หากแพทย์ของท่านบอกว่าไม่ได้ให้บริการช่วยให้เสียชิวิตโดยสมัครใจ บริการการหาการดูแลสามารถช่วยท่านหาแพทย์ผู้จะตอบคำถามของท่าน

ท่านสามารถโทรบริการล่ามทางโทรศัพท์ (TIS National) หมายเลข 131 450 และขอให้ต่อ NSW Voluntary Assisted Dying Care Navigator Service ที่หมายเลข 1300 802 133 ถ้าต้องการความช่วยเหลือทางภาษา

บทบาทของครอบครัว เพื่อนและผู้ดูแล

บางคนอาจเลือกทำการตัดสินเกี่ยวกับความตายและการตายร่วมกันเป็นครอบครัว

ท่านอาจอยากสนทนาเรื่องเหล่านี้กับผู้ที่ท่านรัก ถ้าท่านคิดว่าต้องการเลือกการช่วยเหลือให้เสียชีวิตด้วยความสมัครใจ

นี่เป็นเรื่องสำคัญ ถ้ามีผู้ที่ตามปกติทำการตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพของท่าน หรือพูดกับแพทย์ในนามของท่าน

ผู้ที่ท่านรักสามารถอยู่กับท่านได้ เมื่อท่านพูดกับแพทย์ของท่านเกี่ยวกับการช่วยเหลือให้เสียชีวิตด้วยความสมัครใจ แต่มีกฎเกณฑ์สำคัญบางอย่างตามกฏหมาย:

 • เฉพาะตัวท่านเท่านั้นสามารถขอความช่วยเหลือทางแพทย์เพื่อเสียชีวิต
 • ไม่มีใครสามารถขอการช่วยเหลือให้เสียชีวิตด้วยความสมัครใจแทนท่านได้
 • ไม่มีใครสามารถทำให้ท่านขอการช่วยเหลือให้เสียชีวิตด้วยความสมัครใจได้

กฎหมายระบุขั้นตอนการปฏิบัติและมาตรการป้องกันที่ต้องทำตาม  ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าท่านไม่ถูกกดดันโดยใครก็ตามให้เลือกการช่วยเหลือให้เสียชีวิตโดยสมัครใจ เพื่อให้แน่ใจด้วยว่าเป็นทางเลือกของท่านเอง

บางคนในครอบครัวของท่านอาจพบว่ายากที่จะเข้าใจข้อเลือกของท่านที่จะขอความช่วยเหลือทางการแพทย์เพื่อเสียชีวิต พวกเขาอาจไม่เห็นด้วยกับท่าน   อย่างไรก็ตาม พวกเขาจะไม่สามารถหยุดยั้งการขอความช่วยเหลือให้เสียชีวิตด้วยความสมัครใจของท่านแม้ว่าท่านต้องการและท่านมีคุณสมบัติตรงตามกฎเกณฑ์การมีสิทธิ์

ผู้คนอาจมีความเห็นต่างๆ กัน  สำคัญที่ท่านพูดกับผู้ที่ท่านไว้ใจ

อย่างอื่นที่ควรรู้

 • ท่านสามารถหยุดหรือหยุดชั่วคราวการช่วยเหลือให้เสียชีวิตด้วยความสมัครใจเมื่อใดก็ได้ โดยที่ท่านไม่ต้องให้เหตุผล
 • แม้ว่าท่านได้รับการสั่งยาหรือได้รับยาที่สั่งแล้ว ท่านไม่จำเป็นต้องกินยา
 • อาจต้องใช้เวลาเป็นวัน เป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนก่อนที่จะทำการตัดสินใจขั้นสุดท้ายในการกินยาหรือรับยา และนั่นก็เป็นสิ่งปกติ
 • ท่านสามารถกินยาที่บ้านกับผู้คนที่รัก ผู้ที่ท่านรักสามารถอยู่กับท่านได้ด้วยหากท่านต้องการกินยาในอีกแห่งหนึ่ง เช่น โรงพยาบาลหรือสถานบริการผู้สูงอายุ ท่านไม่สามารถกินยานอกรัฐนิวเซาท์เวลส์
 • แพทย์ผู้ช่วยการเสียชีวิตโดยความสมัครใจของท่าน และ/หรือเภลัชกรจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยา รวมทั้งวิธีเก็บ   มีกฎเกณฑ์ในการต้องรักษายาให้ปลอดภัย
 •  แพทย์มีข้อผูกมัดที่ต้องป้องกันความเป็นส่วนตัวและสิทธิในการรักษาเป็นความลับของท่าน ทั้งนี้รวมทั้งการปรึกษาที่ท่านมีเกี่ยวกับการช่วยเหลือให้เสียชีวิตด้วยความสมัครใจ แพทย์ของท่านไม่สามารถพูดกับครอบครัว เพื่อน หรือผู้ดูแลของท่านเกี่ยวกับการตัดสินใจของท่าน นอกจากเสียจากว่าท่านบอกว่าพูดได้
 • โครงการเดินทางและช่วยเหลือที่พักของผู้ป่วยที่แยกเดี่ยว ให้ความช่วยเหลือทางการเงินในด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าที่พักหากท่านอาศัยอยู่ในภูมิภาคหรือเขตห่างไกลในรัฐนิวเซาท์เวลส์
 • การช่วยให้เสียชีวิตด้วยความสมัครใจและการฆ่าตัวตายแตกต่างกัน   การขอความช่วยเหลือทางการแพทย์เพื่อเสียชีวิตไม่ใช่การฆ่าตัวตายภายใต้กฎหมายของรัฐนิวเซาท์เวลส์
 • ใบมรณบัตรของท่านจะไม่ระบุว่าสาเหตุของการตายเป็นการเสียชีวิตด้วยความสมัครใจ

การดูแลบั้นปลายของชีวิต

ท่านและแพทย์ของท่านจะทำงานร่วมกันในการหารือความต้องการ ความหวังและความชอบของท่านเพื่อดูแลท่านในอนาคต  สิ่งนี้รวมถึงการรู้ว่าท่านมีทางเลือกอะไรบ้างในบั้นปลายของชีวิต

ระบบการสาธารณสุขรัฐนิวเซาท์เวลส์จะดูแลท่านไม่ว่าท่านจะเลือกอะไรก็ตาม

หากท่านเลือกการช่วยให้เสียชีวิตด้วยความสมัครใจ ท่านจะยังสามารถได้รับการดูแลย่างอื่นที่ท่านต้องการ รวมทั้งการดูแลแบบ ให้บรรเทาอาการ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลแบบให้บรรเทาอาการที่: การดูแลแบบประคับประคอง.

บริการแนะนำการดูแลเพื่อช่วยให้เสียชีวิตด้วยความสมัครใจในรัฐนิวเซาท์เวลส์

บริการแนะนำการดูแลจัดไว้ให้เพื่อสนับสนุนทุกคน รวมทั้งผู้ป่วยและครอบครัว

บริการนี้สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับการช่วยให้เสียชีวิตด้วยความสมัครใจ และหาแพทย์ไห้ท่านได้ ถ้าต้องการช่วย  มีทุกขั้นตอนในกระบวนการ

พูดกับเจ้าหน้าที่ผู้สนับสนุนบริการแนะนำการดูแล:

โทร: 1300 802 133 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8:30 น. ถึง 16:30 น. (ไม่รวมวันหยุดราชการ)

อีเมล: NSLHD-VADCareNavigator@health.nsw.gov.au

ข้าพเจ้าต้องการล่ามในการรับการช่วยเหลือให้เสียชีวิตด้วยความสมัครใจ ต้องทำอย่างไร?

ท่านสามารถใช้ล่ามเริ่มกระบวนการช่วยเหลือให้เสียชีวิตด้วยความสมัครใจ  หากอยากพูดเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ

บอกแพทย์ของท่านถ้าต้องการล่าม  แพทย์ของท่านสามารถจัดหาล่ามให้ฟรี

บางคนที่ได้รับการอบรมเป็นพิเศษสามารถเป็นล่ามให้ท่านในการช่วยเหลือให้เสียชีวิตด้วยความสมัครใจ

สมาชิกในครอบครัว เพื่อน ผู้ดูแล หรือผู้ติดต่อที่ไม่ได้รับการอบรมเป็นพิเศษเป็นล่ามให้ท่านไม่ได้  ทั้งนี้เนื่องจากกฎหมายในรัฐนิวเซาท์เวลส์

ความสนับสนุนทางสุขภาพจิต

พูดถึงความตายและการช่วยเหลือให้เสียชีวิตด้วยความสมัครใจอาจยากและเศร้า  โทรบริการฟรีเหล่านี้หากต้องการความสนับสนุน:

 • Transcultural Mental Health Line (สายสุขภาพจิตข้ามวัฒนธรรม) หมายเลข 1800 648 911 – เปิดทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ระหว่าง 9.00 น. และ 16.30 น. พูดกับเจ้าหน้าที่ผู้เข้าใจวัฒนธรรมของท่านและสามารถสื่อสารเป็นภาษาของท่าน
 • Lifeline (สายชีวิต) หมายเลข 13 11 14 เปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับให้ความช่วยเหลือวิกฤตกรรมทางโทรศัพท์
 • Beyond Blue หมายเลข 1300 22 4636    เปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับให้ความช่วยเหลือวิกฤตกรรมทางโทรศัพท์
 • Mental Health Line (สายสุขภาพจิต) หมายเลข 1800 011 511 – เปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อช่วยให้ติดต่อกับบริการสุขภาพจิตรัฐนิวเซาท์เวลส์

ข้อมูลเพิ่มเติม

Current as at: Friday 24 November 2023