​​Bộ Y Tế NSW (NSW Health) hoạt động mật thiết với những cộng sự viên then chốt để mang lại những sáng kiến giúp cho nam giới luôn được khoẻ mạnh, với mục tiêu nhắm vào bốn khu vực chính. Một vài dich vụ và chương trình này được nêu rõ hơn dưới đây, và những tài nguyên khác có thể tìm thấy trong Chương Trình Khuôn Khổ Sức Khoẻ Nam Giới tại NSW(NSW Men’s Health Framework).

Các dịch vụ và chương trình nhằm cải thiện sức khoẻ và sự an lành của quý vị

Cuộc sống lành mạnh và các căn bệnh mãn tính

Sức Khoẻ Tâm Thần và Cuộc Sống An Lành

Ung Thư

Bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục

​​​
Current as at: Thursday 15 December 2022
Contact page owner: Health and Social Policy