Giúp tự nguyện chết ở NSW

Tờ thông tin này nói về sự chết và khi chết. Tờ này dành cho người thuộc các cộng đồng đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ đang tìm kiếm thông tin về việc giúp tự nguyện chết. Thông tin bằng tiếng Việt có tại Trang mạng của Bộ Y Tế NSW và có thông ngôn viên để giúp đỡ quý vị.

Giúp tự nguyện chết có thể là một chủ đề nhạy cảm đối với một số người và gia đình. Quý vị có thể muốn bàn với người thân và cộng đồng của mình để quyết định xem việc giúp tự nguyện chết có phù hợp với các giá trị và niềm tin của mình không, và có phải là lựa chọn đúng đắn cho mình không.

Last updated: 24 November 2023
Download

Giúp tự nguyện chết là gì?

Giúp tự nguyện chết có nghĩa là một số người có thể nhờ bác sĩ giúp đỡ về mặt y khoa để cho mình chết.

Việc này không dành cho tất cả mọi người – quý vị cần phải hội đủ các điều kiện, và không phải ai hội đủ điều kiện cũng sẽ làm. Việc này do quý vị lựa chọn. Quý vị dùng hoặc được cho dùng một loại thuốc để chết vào lúc và tại nơi mà mình chọn.

Chỉ có bác sĩ được phê chuẩn và đã được huấn luyện đặc biệt mới có thể cho quý vị thuốc này.

Ai có thể được giúp tự nguyện chết?

Nếu muốn được giúp tự nguyện chết, quý vị phải:

 • Từ 18 tuổi trở lên. Trẻ em từ 17 tuổi trở xuống không hội đủ điều kiện
 • Là công dân Úc hoặc thường trú nhân tại Úc, hoặc đã sống ở Úc ít nhất ba năm liền
 • • Đã sống ở NSW ít nhất 12 tháng
 • Bị một căn bệnh sẽ khiến quý vị chết trong vòng chưa đầy 6 tháng, hoặc trong vòng 12 tháng nếu quý vị mắc bệnh thoái hóa thần kinh (các tế bào trong hệ thần kinh trung ương ngừng hoạt động hoặc chết)
 • Bị một chứng bệnh khiến quý vị rất đau đớn. Nỗi đau này có thể là về thể chất, tâm lý, xã hội hoặc tình cảm. Bác sĩ sẽ hỏi quý vị để hiểu mức độ đau và giải thích các lựa chọn có sẵn để giúp quý vị kiểm soát cơn đau này
 • Có thể đưa ra và truyền đạt các quyết định của chính quý vị trong suốt quá trình này
 • Muốn được giúp tự nguyện chết. ‘Tự nguyện’ có nghĩa đây phải là do quý vị lựa chọn.

Chỉ bị bệnh tâm thần hoặc khuyết tật không phải là lý do hội đủ điều kiện. Tuy nhiên, nếu hội đủ tất cả các tiêu chuẩn ở trên, và quý vị bị khuyết tật hoặc bệnh tâm thần (điều quan trọng là quý vị phải có thể đưa ra và truyền đạt các quyết định của chính mình), thì quý vị có thể xin được giúp tự nguyện chết.

Quý vị làm sao để xin được giúp tự nguyện chết?

Ở NSW, quý vị phải làm theo các thủ tục pháp lý. Trong hầu hết các bước, quý vị có thể làm nhanh hay chậm tùy mình.

Hãy bắt đầu bằng cách hỏi bác sĩ về việc giúp tự nguyện chết. Đối với hầu hết mọi người, đây sẽ là một bác sĩ trong nhóm điều trị cho quý vị, người đang chăm sóc bệnh cho quý vị.

Chỉ một số bác sĩ ở NSW mới có thể giúp tự nguyện chết. Quý vị có thể liên lạc NSW Voluntary Assisted Dying Care Navigator Service (Dịch vụ Điều hướng Chăm sóc Giúp Tự nguyện Chết ở NSW) (chi tiết bên dưới) nếu bác sĩ của quý vị nói họ không cung cấp dịch vụ giúp tự nguyện chết. Dịch vụ Điều hướng Chăm sóc có thể giúp quý vị tìm bác sĩ khác và giải đáp các thắc mắc của quý vị.

Quý vị có thể gọi Dịch vụ Thông Phiên Dịch (TIS National) ở số 131 450 và xin gọi cho NSW Voluntary Assisted Dying Care Navigator Service ở số 1300 802 133 nếu quý vị cần được trợ giúp về vấn đề ngôn ngữ.

Vai trò của gia đình, bạn bè và người chăm sóc của quý vị

Một số người có thể chọn cùng với gia đình đưa ra quyết định về cái chết và khi chết.

Quý vị có thể muốn nói chuyện này với những người thân nếu quý vị nghĩ là mình muốn chọn để được giúp tự nguyện chết.

Điều này quan trọng nếu có ai thường giúp quý vị đưa ra các quyết định về sức khỏe của quý vị hoặc thay mặt quý vị nói chuyện với bác sĩ.

Những người thân của quý vị có thể có mặt khi quý vị bàn với bác sĩ về việc giúp tự nguyện chết, nhưng có một số quy định quan trọng trong luật pháp:

 • Chỉ có quý vị mới có thể xin được trợ giúp về mặt y khoa để chết
 • Không ai khác có thể xin giúp cho quý vị tự nguyện chết
 • Không ai có thể bắt quý vị xin được giúp tự nguyện chết.

Luật quy định cần phải tuân theo các bước và biện pháp bảo vệ. Như vậy để bảo đảm quý vị không bị người khác gây áp lực phải chọn cách giúp tự nguyện chết. Như vậy cũng bảo đảm đây là sự lựa chọn của quý vị.

Có thể có ai trong nhà quý vị cảm thấy khó hiểu khi quý vị chọn cách xin được giúp về mặt y khoa để chết. Họ có thể không đồng ý với quý vị. Tuy nhiên, họ không thể ngăn quý vị xin được giúp tự nguyện chết, nếu quý vị muốn và hội đủ tất cả các điều kiện.

Mọi người có thể có quan điểm khác nhau. Điều quan trọng là quý vị bàn với người mà quý vị tin tưởng.

Những điều khác cần biết

 • Quý vị có thể ngưng hẳn hoặc tạm ngưng việc giúp tự nguyện chết bất cứ lúc nào. Quý vị không cần phải cho biết lý do
 • Ngay cả khi đã được cho toa hoặc nhận được thuốc, quý vị cũng không cần phải dùng thuốc
 • Có thể mất nhiều ngày, nhiều tuần hoặc nhiều tháng trước khi quý vị đưa ra quyết định cuối cùng về việc dùng hoặc được cho dùng thuốc, và như vậy không sao
 • Quý vị có thể dùng thuốc tại nhà khi có mặt người thân. Người thân cũng có thể có mặt nếu quý vị cần dùng thuốc ở một nơi khác như bệnh viện hoặc cơ sở chăm sóc người cao niên. Quý vị không thể dùng thuốc ở ngoài tiểu bang NSW
 • Dược sĩ và/hoặc bác sĩ giúp tự nguyện chết sẽ cho quý vị biết thêm chi tiết về thuốc kể cả cách bảo quản thuốc. Có những quy định để giữ an toàn trong việc này
 • Các bác sĩ có nghĩa vụ bảo vệ quyền riêng tư và quyền được bảo mật của quý vị. Đây là bao gồm cả những cuộc thảo luận của quý vị với bác sĩ về việc giúp tự nguyện chết. Bác sĩ không thể nói với gia đình, bạn bè hoặc người chăm sóc quý vị về quyết định của quý vị trừ khi quý vị cho phép
 • Chương trình Hỗ trợ Đi lại và Chỗ ở cho Bệnh nhân Đơn độc cung cấp hỗ trợ tài chính cho chi phí đi lại và chỗ ở, và có sẵn nếu quý vị sống ở miền quê hoặc vùng hẻo lánh ở NSW
 • Giúp tự nguyện chết khác với tự tử. Theo luật ở NSW, xin được trợ giúp về y khoa để chết không phải là tự tử
 • Giấy chứng tử của quý vị sẽ không liệt kê nguyên nhân cái chết của quý vị là giúp tự nguyện chết.

Chăm sóc cuối đời

Quý vị và bác sĩ sẽ cùng nhau thảo luận về những nhu cầu, niềm hy vọng và sở thích của quý vị đối với việc chăm sóc cho quý vị trong tương lai. Đây là gồm cả việc biết quý vị có những lựa chọn nào vào cuối cuộc đời.

Hệ thống chăm sóc y tế ở NSW sẽ chăm sóc cho quý vị bất kể lựa chọn của quý vị là gì.

Nếu chọn cách để được giúp tự nguyện chết, quý vị vẫn có thể có các dịch vụ chăm sóc khác có thể cần tới, kể cả chăm sóc giảm nhẹ.

Tìm hiểu thêm về chăm sóc giảm nhẹ: Chăm sóc giảm nhẹ

Dịch vụ Điều hướng Chăm sóc Giúp Tự nguyện Chết của NSW

Dịch vụ Điều hướng Chăm sóc luôn sẵn sàng hỗ trợ tất cả mọi người kể cả bệnh nhân và gia đình.

Dịch vụ có thể trả lời các câu hỏi về việc giúp tự nguyện chết và giúp quý vị tìm một bác sĩ nếu cần. Dịch vụ có sẵn ở tất cả các bước của tiến trình này.

Để nói chuyện với nhân viên hỗ trợ của Dịch vụ Điều hướng Chăm sóc:

Gọi số: 1300 802 133 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ 30 sáng đến 4 giờ 30 chiều (trừ ngày lễ)

Email: NSLHD-VADCareNavigator@health.nsw.gov.au

Tôi cần thông ngôn viên để liên lạc với dịch vụ giúp tự nguyện chết. Tôi phải làm gì?

Quý vị có thể dùng thông ngôn viên để bắt đầu việc tới với dịch vụ giúp tự nguyện chết, nếu quý vị muốn nói ngôn ngữ khác tiếng Anh.

Hãy cho bác sĩ biết nếu quý vị cần thông ngôn viên. Bác sĩ có thể sắp xếp để có thông ngôn viên. Dịch vụ này miễn phí.

Chỉ một số người được huấn luyện đặc biệt mới có thể làm thông ngôn viên cho quý vị trong việc giúp tự nguyện chết.

Người nhà, bạn bè, người chăm sóc hoặc người để liên lạc không được huấn luyện đặc biệt không thể làm thông ngôn viên cho quý vị. Đây là vì luật pháp ở NSW ấn định.

Hỗ trợ sức khỏe tâm thần

Nói về sự chết và được giúp để tự nguyện chết có thể là điều khó khăn và buồn bã. Hãy gọi tới các dịch vụ miễn phí này nếu quý vị cần được hỗ trợ:

 • Transcultural Mental Health Line (Đường dây Y tế Tâm thần Liên Văn hóa) ở số 1800 648 911 – có từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều. Nói chuyện với các bác sĩ điều trị hiểu rõ văn hóa của quý vị và có thể nói chuyện bằng tiếng Việt
 • Lifeline (Đường dây Cứu hộ) ở số 13 11 14 – có 24 giờ mỗi ngày để hỗ trợ qua điện thoại trong cơn khủng hoảng
 • Beyond Blue ở số 1300 22 4636 – có 24 giờ mỗi ngày để hỗ trợ qua điện thoại trong cơn khủng hoảng
 • Mental Health Line (Đường dây Y tế Tâm thần) ở số 1800 011 511 – có 24 giờ mỗi ngày để kết nối quý vị với các dịch vụ sức khỏe tâm thần của Bộ Y Tế NSW.

Để biết thêm chi tiết

Current as at: Friday 24 November 2023